Historie

Historie

Společnost JAKUB a.s. sice nepatří mezi firmy se stoletou tradicí, avšak svou filozofií, dosaženými počty obratů, tržními podíly a v neposlední řadě přístupem k zákazníkům, jim můžeme směle konkurovat.

Na začátku našeho příběhu – roku 1991 stojí Jiří Jakoubek starší, kterého jeho sny a touha po podnikání vedly až k založení montážní firmy Elektro-Jakoubek, od níž se odděluje a následně vzniká firma zcela nová – JAKUB v.o.s., jež si klade za cíl provádět obchodní a zásobovací činnost s elektrotechnickým materiálem zejména pro potřebu vlastní firmy Elektro-Jakoubek, což předurčuje její pokračující rodinný charakter. Důsledkem stále více se prohlubující krize na trhu elektrotechnického zboží, především kvůli postupnému rozpadu státních socialistických zásobovacích podniků a celkovou nestabilitou na domácím trhu, vzniká stále větší tlak a poptávka po tomto druhu zboží. Tato situace nás posouvá opět o krok dále a v roce 1992 firma JAKUB v.o.s. privatizuje rozsáhlé skladové prostory státního podniku ZPA Nový Bor za účelem splnění hlavního a jediného cíle – vytvoření moderní velkoobchodní organizace se zaměřením na elektrotechnický materiál. Tento areál, značně zdevastovaný, se během let začíná postupně přeměňovat na moderní skladovací a obchodní komplex a stává se hlavním sídlem společnosti JAKUB a.s. Toto skladové a kancelářské zázemí znamená první krůček k následné strategii rozšíření firmy i do dalších regionů ČR, a to prostřednictvím vlastní nové sítě našich poboček. Tato koncepce je založena na přímém řízení, maximální zainteresovanosti a osobní zodpovědnosti managementu firmy tak, aby byl co nejúčinněji naplněn náš hlavní obchodní cíl, tj. spokojenost zákazníků. Firma se během času rozrůstá, mění, mění se i zaměstnanci či zákazníci, avšak koncepce zůstává i po mnoha letech stále stejná.­ Právě ona je tedy důležitým stabilním prvkem v naší společnosti a spokojenost zákazníků hlavním impulzem a hnacím motorem k rozvoji naší další činnosti.

V roce 1994 je vybudován nový obchodní areál v Liberci a následně zde vytvořena i historicky první pobočka firmy. Posléze přicházejí nová místa a budování poboček po celé republice. V roce 1995 je otevřena pobočka v Litoměřicích a o rok později, v roce 1996 další pobočka v Ústí nad Labem. Následuje pobočka v České Lípě v roce 1998. Prvním moravským městem, kde jsme zahájili naši činnost, se stal v roce 1999 Hodonín. V roce 2000 dále posiluje firma svůj vliv na Moravě, a to uskutečněním významné akvizice. Poprvé ve své historii vstupuje do jiné firmy s výrazným tržním podílem v této oblasti a stává se 100% vlastníkem společnosti ELEKTROCENTRUM trading, spol. s.r.o. s pobočkami v Olomouci a v Ostravě. Rok 2002 je opět ve znamení důležitého kroku. Firma vstupuje do společnosti CEHA-ELEX-MAYER spol. s.r.o. se sídlem v Teplicích, která má v této době 6 poboček lokalizovaných zejména v západních a severních Čechách, tím tedy ještě výrazněji posiluje svůj vliv na tuzemském trhu. V roce 2003 je otevřena nová pobočka JAKUB v.o.s. v Hradci Králové. Důležité změny přináší také rok 2005, kdy je dokončen další z významných kroků, tj. transformace společnosti a od 15. 3. je zapsána v obchodním rejstříku jako JAKUB a.s. Následně je  otevřena nová pobočka v Praze, na sklonku roku upevněna pozice v Praze a provedena úspěšná akvizice společnosti ELKAS. V průběhu následujích let pak vzniká několik nových poboček napříč celou republikou. Dalším výrazným mezníkem se posléze stává rok 2013, kdy společnost rozšiřuje své pole působnosti k našim slovenským sousedům akvizicí společnosti ELRON elektro s.r.o. v Bratislavě. O rok později, v roce 2014 se pak k naší skupině přidává i společnost DABOK s.r.o., jež má své hlavní sídlo v Praze a pobočku v Plzni. V roce 2016 se ke skupině připojila společnost KAMAT spol s r.o. s centrálou ve východočeském Novém Městě nad Metují a pobočkami napříč celou Českou republikou a zatím poslední akvizicí byla v roce 2018 společnost ASPERA elektro s.r.o. s centrálou v Českých Budějovicích a bohatou sítí poboček zejména v jižní polovině Čech.

Doufáme, že se naše skupina bude i nadále pomalu rozrůstat a přesto zůstane takovou, jaká byla doposud – ryze českou společností s příjemným zázemím jak pro nás, tak pro naše zákazníky.

 

Máme jméno
...v jižních Čechách

Máme jméno
...v severních Čechách

Máme jméno
...v severozápadních Čechách

Máme jméno
...v Praze a středních Čechách

Máme jméno
...na Moravě a ve Slezsku

Máme jméno
...v Praze a Plzni

Máme jméno
...na Slovensku

Máme jméno
...v Česku